Xkld-ashico.com là website Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (ASHICO) - một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hải, dịch vụ dầu khí, cung ứng thuyền viên chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Lĩnh vực

Khác

Màu sắc

#385295
#f0001f

Website

https://xkld-ashico.com/

ASHICO
ASHICO