Cổng thông tin hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tỉnh Hải Dương

Cổng hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Hải Dương mang đến một định nghĩa mới hoàn toàn khác so với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, công ty hỗ trợ khởi nghiệp, câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp,… Cổng hỗ trợ khởi nghiệp rộng hơn, áp dụng mô hình mới trong hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên một phần nền tảng công nghệ thông tin.

Website chính thức đưa đến những thông tin mới nhất, cập nhật nhất cũng như các kiến thức hữu ích giúp hỗ trợ các doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Lĩnh vực

Khác

Cổng thông tin hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tỉnh Hải Dương
Cổng thông tin hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tỉnh Hải Dương