Tin tức

Google phát hành Google Ads Editor v1.5

Bản cập nhật mới này sẽ mang đến các công cụ mới cho sức mạnh của quảng cáo, hỗ trợ các đề xuất bổ sung và tiện ích mở rộng hình ảnh.

Google đã thông báo rằng họ đã phát hành phiên bản 1.5 của Google Ads Editor. Google Ads Editor là ứng dụng có thể tải xuống để quản lý các chiến dịch Google Ads của bạn. Một số nhà quảng cáo thấy việc sử dụng Ads Editor để quản lý các chiến dịch của họ hiệu quả hơn so với cách sử dụng giao diện website.

Google phát hành Google Ads Editor v1.5

Google cho biết "bản phát hành này sẽ bao gồm các công cụ mới để giúp bạn cải thiện sức mạnh quảng cáo của mình, hỗ trợ các đề xuất bổ sung và tiện ích mở rộng hình ảnh."

Một số tính năng mới

Dưới đây là danh sách những tính năng mới trong phiên bản v1.5 của Google Ads Editor.

 • Lọc theo tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc tất cả các mục có cùng nhãn
 • Lọc theo nhãn
 • Phần mở rộng hình ảnh
 • Phím tắt để chuyển đến loại trước
 • Thông báo được cải thiện cho lỗi giới hạn tài khoản
 • Cập nhật các cột thống kê
 • Kiểm tra độ mạnh của quảng cáo cho quảng cáo hiển thị và tìm kiếm thích ứng
 • Khuyến nghị chi tiết
 • Nguồn cấp dữ liệu người bán cho chiến dịch ứng dụng
 • Nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động
 • Mẹo cho người dùng mới
 • Chiến dịch đăng ký trước ứng dụng
 • Tên doanh nghiệp cho quảng cáo địa phương
 • Một số khuyến nghị khác

Kết luận

Google Ads Editor đã có một bản cập nhật đáng hoan nghênh với những tính năng tuyệt vời khi được sử dụng trong giao diện website. Như Google đã nói "bản phát hành này bao gồm các công cụ mới để giúp bạn cải thiện sức mạnh quảng cáo của mình, hỗ trợ các đề xuất bổ sung và tiện ích mở rộng hình ảnh."

Điều này thực sự đã được Google phát hành vào tháng 11 nhưng Google mới công bố vào ngày 16/12/2020.

Bình luận