Tin tức

Tầm nhìn Kalzen Media

- Mục tiêu ngắn hạn: Trong năm 2018, Kalzen Media sẽ trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế website, quảng cáo truyền thông tại Hải Phòng.

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, Kalzen Media phấn đấu trở thành một thượng hiệu lớn trên toàn quốc về lĩnh vực thiết kế website và Digital Marketing.

Bình luận